Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
El tractament informatiu dels atemptats de Madrid a les edicions especials de l'11 de març
   
Contrastant
 
La premsa va viure un dia negre l'11 de març. Les edicions especials d'El País, El Mundo i El Periódico de Catalunya són pàgines negres en la història de la premsa de l’Estat espanyol. Tot i que el dubte sobre l’autoria del atemptats plana de manera més que evident en algunes línies de les notícies, resulta evident que la premsa estudiada es va sotmetre al poder polític. La por a establir una línia discursiva pròpia és prou palesa i és la conseqüència de les insòlites trucades del president espanyol als principals mèdia de l’Estat espanyol per tal de convèncer-los que ETA era l’autora dels atemptats.

1. El País

Ens interessa de comentar les notícies dedicades als atemptats on es fa referència a l’autoria dels atemptats, el titular de portada i l'editorial dedicada als fets.

1.1 El contingut de les notícies

En aquest apartat analitzarem el contingut de dues notícies. Començarem per la que porta per títol "Cuatro atentados simultáneos causan una matanza en trenes de Madrid", publicada a la pàgina 14.

En el segon paràgraf de la notícia el periodista escriu:

El ministerio del Interior asegura que “todo apunta” a ETA como la autora de un asesinato sin ningún aviso previo sobre la existencia de los explosivos. Arnaldo Otegi, portavoz de Sozialista Abertzaleak, declaró “Creo que no ha sido ETA, es la resistencia árabe”. El candidato a la presidencia del PP, Mariano Rajoy, no citó en su primera intervención de urgencia el nombre de ETA, en todo momento se refirió a los terroristas.

Aixa doncs, el periodista es limita a presentar tres punts de vista: el del ministeri de l’Interior espanyol, el d'Arnaldo Otegi i el de Mariano Rajoy. És de remarcar que quan dóna la versió del govern espanyol utilitza el verb asegura i posa entre cometes el que diu el ministeri, és a dir, el periodista no assumeix el discurs guvernamental sinó que el mostra.

Més endavant el periodista relativitza la versió del govern espanyol:

Lo único claro que tenía esta mañana el Ministerio del Interior es que, al contrario que en otras ocasiones, no se produjo ningún aviso previo y es esta circunstancia la que hacía dudar de que la organización causante de la matanza en Madrid fuera ETA.

Òbviament les persones que hi ha darrere del sintagma Ministerio del Interior són diferents perquè abans hem llegit que algú diu que "todo apunta"a ETA i ara llegim que algú altre té dubtes que sigui ETA.

Més endavant el periodista apunta una nova font: "fuentes de la policía francesa". La inconcreció de la font és òbvia. El que diuen les fonts de la policia francesa és el següent:

Fuentes de la policía francesa aseguran: "No tenemos ninguna duda de que ha ido ETA".

Sorprèn que mentre algú en el ministeri de l'Interior espanyol dubta de l'autoria d’ETA, les "fuentes de la policia francesa" la tinguin tan clara. No s'explica, però, per quin motiu les fonts de la policia francesa ho tenen tan clar.

El resultat de la lectura de la notícia produeix un garbuix en la ment del lector o de la lectora. Breument: el ministeri de l'Interior diu que és ETA, el ministeri de l'Interior espanyol dubta que sigui ETA, Otegui que diu que no és ETA, Rajoy que no diu explícitament que sigui ETA i les fonts de la policia francesa afirmen que sens dubte és ETA. Qui té raó?

L'altra notícia que analitzarem és "La mayor matanza terrorista en España", que apareix a la pàgina 23, amb el lead següent:

"Todo apunta a ETA", aseguraba hoy por la mañana un responsable del Ministerio del Interior. Sin embargo, el mismo responsable admitía que "éste no es su estilo"y dejaba abiertas otras hipótesis sobre la autoría de la matanza.

Cal recordar que el lead és el lloc més prominent del cos de la notícia. Com es pot veure, no s'hi estableix d’una manera taxativa l'autoria de l’atemptat. Ben al contrari, la deixa oberta: pot ser ETA o pot no ser-ho.

Posteriorment el periodista escriu:

Lo único que tenia ayer [sic] claro el Ministerio del Interior es que, al contrario que en otras ocasiones, no se produjo ningún aviso previo y es precisamente esta circunstancia lo que hacía dudar de la autoría de ETA. Arnaldo Otegi, portavoz de la ilegalizada Batasuna, se apresuró a declarar que la matanza había sido obra de la “resistencia árabe”.

Apareix un text molt semblant al de la notícia anterior: primer se'ns diun que algú al ministeri de '’Interior espanyol dubta de '’autoria d’ETA i després es fa ressò del que afirma Otegi. Aquesta citació, doncs, no atribueix l'autoria de l’atemptat a ETA

Tot i això, quan el periodista dóna la paraula als experts en la lluita antiterrorista, el dubte sobre l'autoria de l’atemptat desapareix:

Los expertos recordaron, sin embargo, que ETA ya intentó un atentado similar en la pasada Navidad contra la estación de Chamartín.

[...]

Además de la similitud entre este atentado y el de ayer, los expertos apuntan a ETA por su demostrado interés por atentar en Madrid y por hacerlo, además, en vísperas de las elecciones del próximo domingo. Ya el pasado 29 de febrero las Fuerzas de Seguridad interceptaron en Cuenca una furgoneta de la banda que se dirigía hacia la capital con más de 500 kilos de explosivos.

[...]

Los expertos antiterroristas siempre han advertido que, cuando mayor fuera la debilidad de la banda, y nunca ha sido tan débil como ahora, más desesperados y crueles serían sus golpes. También fuentes policiales francesas se mostraban ayer convencidas de la autoría de ETA. LA histórica dirigente etarra Belén González Peñalba advirtió en 1984 que, cuando la banda quisiera negociar, pondría "cien muertos sobre la mesa", recordaban ayer [sic] fuentes jurídicas a Servimedia.

Per tant, després de mostrar que hi ha dubtes sobre l'autoria d’ETA, es passa a una segona fase en què es dóna per fet que l'autora de l’atemptat és ETA. El canvi es produeix quan els qui tenen la paraula són els "experts antiterroristas".

L'autoria d’ETA es confirma perquè a la mateixa pàgina apareixen dues notícies més que tenen a veure amb atemptats d’ETA: "Los atentados etarras con más víctimas y de mayor repercusión"i "Las acciones más sangrientas de ETA en Madrid".

La conclusió que obté la persona que llegeix la pàgina 23 és que l'autora de l’atemptat és ETA sense cap mena de dubte. Conclusió que no és la mateixa que la que obté en llegir la pàgina 14.

1.2 El titular de la portada

El titular de la portada, de grans dimensions, afirma: "Matanza de ETA en Madrid". Queda clara, doncs, l’autoria dels atemptats segons EP. No apareix, doncs, la més mínima possibilitat de cap altra autoria.

1.3 El contingut de l’editorial

A continuació veurem com construeix discursivament l'editorial el diari espanyol: implícitament i explícitament s’afirma que l'autora dels atemptats de Madrid és ETA.

En el final del primer paràgraf hi llegim:

La hipótesis más probable apunta una vez más a ETA, que habría llegado así a la cima de su proceso de degeneración mafiosa. Cuando una organización que invoca móviles políticos llega al punto de no retroceder ante matanzas como la de hoy, significa que ha franqueado cualquier límite de inhibición moral.

Tot i que la penúltima oració del paràgraf comença amb el sintagma "La hipótesis más probable"i la utilització del condicional habría llegado, l'última oració al·ludeix implícitament a ETA mitjançant el sintagma "una organización que invoca móviles políticos", alhora que s'hi afirma (desapareix el condicional) que és l'autora de l’atemptat ("llega al punto de no retroceder ante matanzas como la de hoy").

En el segon paràfrag s'afirma que:

Aunque no se ha confirmado la autoría y algunos datos no permiten descartar al terrorismo de signo islámico fundamentalista, Interior maneja como hipótesis más verosímil la de ETA, que ya ha demostrado suficientemente su determinación de interferir la vida política española en un momento decisivo como son los días previos a una disputada jornada electoral. El portavoz de la ilegalizada Batasuna, Otegi, ha dicho que le parecía improbable la autoría de ETA, que suele avisar, y que consideraba más verosímil que se tratase de un atentado de la "resistencia árabe". Sin embargo, ETA ya intentó una matanza similar en la estación de Chamartín en Navidades. De ahí que siga siendo la hipótesis más probable.

Com en el primer paràgraf, en un primer moment no s'estableix clarament l'autoria d’ETA, però a les dues darreres oracions del paràgraf es torna a atribuir l'autoria dels atemptats a ETA. Així, en aquest paràgraf hi ha una evolució discursiva clara: en primer lloc, no és clar que sigui ETA; en segon lloc, el Ministeri de l’Interior espanyol assenyala ETA com la probable autora dels atemptats i, en darrer lloc, s’estableix que és ETA. Així, l'editorial d’EP comença afirmant que ningú no ha reivindicat '’autoria dels atemptats i que algunes dades assenyalen el "terrorismo de signo islámico fundamentalista". Tot seguit afirma que el Ministeri de l'Interior espanyol considera que "la hipótesis más verosímil"és que ETA sigui l'autora dels atemptats. Cal remarcar, però, que la hipótesi islamista apareix a l'oració subordinada i que la hipótesi etarra apareix a l'oració principal, que és on apareix el missatge principal. Finalment, malgrat que s'al·ludeix a Arnaldo Otegi com a font que dubta de l'autoria d'ETA, a la penúltima oració s'utilitza el connector sin embargo, connector que serveix per contradir el que s’ha afirmat anteriorment. En aquest cas, es contradiu el que diu Otegi. Aquesta contradicció es reafirma a l'última oració del paràgraf, on s'utilitza el connector consecutiu de ahí que i el sintagma la hipótesis más probable.

El tercer paràgraf afirma que:

Los ciudadanos de a pie, que toman el metro o el tren de cercanías en cualquier ciudad española, muchos de ellos inmigrantes llegados a nuestro país para buscar una vida mejor, son las víctimas elegidas por los terroristas para intervenir en la vida política española.

Aquesta oració al·ludeix de manera implícita a ETA al final de l'oració: "las víctimas elegidas para intervenir en la vida política española". El sintagma vida política elimina qualsevol altra autoria que la d'ETA. Queda implícit que Al-Qaida no pretén "intervenir en la vida política española". De fet, la forma d'actuar d’Al-Qaida no entra en les lògiques estatals, sinó que segueix una pròpia lògica transestatal.

El quart paràgraf també parla d’ETA, encara que no hi apareguin les sigles:

Cuando una organización que dice defender propósitos políticos llega al extremo de no retroceder ante semejante exhibición criminal, significa que ya se ha producido su derrota política, por mucho que siga teniendo capacidad de matar, y lo demostró con terrible crueldad. Los terroristas han pretendido compensar con una gran matanza su impotencia, provocada por la eficacia de la acción policial, judicial e internacional contra ellos; lo intentaron en Navidades y hace quince días al inicio de la campaña electoral, cuando fue detenida una furgoneta cargada de explosivos en una localidad de Cuenca.

En aquesta citació hi ha diverses al·lusions a ETA. En primer lloc, l'editorial al·ludeix al pretès propòsit polític d'’ETA, que no lliga amb la massacre indiscriminada de Madrid. En segon lloc, la referència a l'eficàcia a l'acció policíaca, judicial i internacional contra ellos, és a dir, ETA, i finalment l'al·lusió al Nadal i a la furgoneta.

El cinquè paràgraf al·ludeix a d'altres atemptats comesos en d'altres llocs:

El masivo crimen de esta mañana nos coloca en una situación que enlaza con los terribles hechos que vienen ensangrentando Oriente Próximo. En busca de precedentes hay que recurrir al atentado del Irgun en el Hotel Rey David, de Jerusalén, en 1946, que provocó 91 muertos, o el de agosto pasado en la mezquita de Nayaf, en Irak, donde murieron 123 personas.

És a dir, lliga els atemptats de Madrid amb els comesos a Orient Pròxim. Implícitament, s'afirma que els atemptats de les organitzacions armades occidentals són diferents dels de les organitzacions armades de l'Orient Pròxim.

El sisè paràgraf es pregunta per la lògica dels atemptats:

¿Hay una lógica en atentados como el de hoy? Es una lógica alucinatoria, pero existe. Los terroristas no buscan convencer, ni siquiera vencer, sino demostrar que pueden hacer mucho daño; y cuanto más débiles estén, más tratarán de concentrar ese daño en actos sin límites de crueldad y maldad. Buscan crear una situación insoportable en la población, de forma que sean los ciudadanos los que reclamen del poder político “soluciones”, es decir que ceda ante las pretensiones de los terroristas.

En el paràgraf torna a sortir implícitament ETA: l’al·lusió a la feblesa, referida a la feblesa d'ETA, que abans també ha sortit, i la referència a la "solució"política com a resultat de la cessió del poder polític davant "las pretensiones de los terroristas".

El paràgraf sisè, on hi ha una referència explícita a ETA, desenvolupa l'argument que l'objectiu d’ETA no és guanyar militarment sinó políticament:

Se trata de un atentado a tres días de unas elecciones. Es la forma que tienen los terroristas de recordar que existen, que hay que contar con ellos. Que si han sido capaces de poner sendas bombas en tres trenes de cercanías repletos de trabajadores, son capaces de hacer cualquier cosa, y que, por tanto, las futuras víctimas deben exigir a los gobernantes que accedan a sus demandas. Quebrar la voluntad política del Gobierno, de los jueces, de la sociedad. En un escrito de ETA de 1978 se decía estas palabras: “La función del enfrentamiento armado no es la de destruir al enemigo, porque es utópico, pero sí la de obligarles (…) a que abandonen por agotamiento”.

El paràgraf vuitè assenyala que l’objectiu dels "terroristas"és "desmoralitzar y dividir a los demócratas":

Otro efecto pretendido, y el único que suelen alcanzar los terroristas, es el de desmoralizar y dividir a los demócratas. Que, existiendo acuerdo sobre la necesidad de derrotar a los terroristas, aparezcan divisiones sobre la mejor forma de hacerlo; que partidos, personalidades, sectores sociales, desvíen sus acusaciones hacia las fuerzas de seguridad por no haber impedido la masacre, o que comience a reclamarse la pena de muerte, o la suspensión de la autonomía, o de las elecciones: todo aquello que puede dividir a las fuerzas democráticas y rearmar a los terroristas.

El paràgraf novè opta per la defensa i l'ampliació del pacte antiterrorista:

Hay que hacer todo lo contrario. Reafirmar la vigencia del pacto antiterrorista entre los dos únicos partidos con posibilidades realistas de ganar las elecciones para hacerles ver que un eventual cambio de mayoría no afectará al común rechazo a cualquier trato con ETA. Añadir a este acuerdo el más amplio consenso democrático de todos los partidos en defensa de la vida y de la libertad de todos.

En el paràgraf desè, i penúltim, es fa referència a la simbologia de Madrid dins el discurs del nacionalismo etarra i compara els atemptats a Madrid amb els atemptats a les Torres Bessones:

Los terroristas han elegido además la ciudad de Madrid para incidir de forma tan repugnante en la campaña electoral, en una jugada de lógica diabólica en su ajedrez sangriento. La capital de España y sobre todo su nombre ha venido utilizándose como símbolo centralista y bandera del enfrentamiento entre el nacionalismo etarra y el Estado. En la mente enferma de los terroristas Madrid equivale posiblemente a las Torres Gemelas: Madrid es el símbolo de todo lo que combate ETA, como las torres neoyorquinas eran el símbolo del capitalismo y del modo de vida americana para los islamistas radicales.

Cal dir, malgrat l’analogia entre ETA i Al-Qaida, que finalment ha resultat que els autors dels atemptats de Madrid són els mateixos que els autors dels atemptats de Nova York.

En resum, l'editorial, tot i les reserves inicials sobre l'autoria dels atemptats, es construeix sobre la certesa que n'és ETA l'autora.

2. El Mundo

A continuació analitzarem dues notícies, la portada, un article d’opinió i l'editorial d’EM.

2.1 El cos de dues notícies

La primera notícia que fa referència a l'autoria dels atemptats és la notícia que arrenca a la portada. El lead de l'esmentada notícia és el següent:

Madrid ha sufrido hoy el mayor atentado terrorista en la Historia de España. Ha sido coincidiendo con la recta final de la campaña electoral, a sólo tres días de las votaciones, en lo que supone un claro desafío a la democracia.

Al final del lead hi ha una al·lusió a "un claro desafío a la democràcia" que ben segurament fa referència de manera implícita a ETA.

Més endavant, el periodista escriu:

Los artefactos, de entre 20 y 30 kilos, fueron colocados esta mañana por, según fuentes de Interior, terroristas de ETA. Aunque otras fuentes del ministerio indicaban que podría haberse producido una reivindicación de un grupo islamista.

En aquesta citació el periodista assenyala que al ministeri de l'Interior espanyol circulen dues hipòtesis sobre l'autoria dels atemptats: unes fonts assenyalen ETA i d’altres Al-Qaida. En tots dos casos l’afirmació sobre l'autoria dels atemptats s'atribueix a fonts del ministeri de l’Interior espanyol i el periodista no assumeix cap hipòtesi.

Aquesta citació que no atribueix els atemptats a ETA està en la mateixa línia que un destacat de la pàgina 2, molt més contundent, que assenyala que es pot tractar d'un grup islamista radical: "Fuentes de Interior aseguran con cautelas que un grupo islamista radical ha reivindicado los atentados". Cal remarcar l'ús de con cautelas, que relativitza el verb aseguran, ja que hi ha hagut reivindicació o no n'hi ha hagut, però no es pot assegurar amb cautela que hi ha hagut una reivindicació. Si EM vol dir que no s’ha pogut contrastar si la trucada reivindicativa realment existeix, hauria pogut triar altres possibilitats.

Per tant, aquesta notícia el periodista no atribueix l'autoria dels atemptats en cap moment a ETA.

En canvi, a la pàgina 2, hi ha una altra notícia on el periodista atribueix tres vegades l'autoria a ETA. Es tracta de la notícia titulada "Los terroristas burlaron la máxima alerta de Interior", que té el lead següent:

ETA ha burlado la máxima alerta que mantenía el Ministerio del Interior en Madrid desde hace semanas. Las Fuerzas de Seguridad temían que la banda terrorista respondiera a las últimas detenciones con un atentado en la capital antes de las elecciones.

Los etarras ya lo intentaron en la pasada Nochebuena, cuando intentaron atentar precisamente en otra estación de Madrid, la de Chamartín. La última intentona fue hace apenas una semana, cuando la policía interceptó en Cuenca un coche bomba con más de 500 kilos de explosivos que la organización terrorista pretendía hacer estallar en la Avenida de América.

[...]

Sin embargo, no se ha podido evitar que ETA cometa la mayor matanza de su historia. Las peores sospechas del Ministerio del Interior se han cumplido esta mañana, cuando miembros de ETA han conseguido dejar cuatro bombas en trenes de cercanías de Madrid.

En el primer paràgraf el subjecte de la primera oració és ETA. En el segon paràgraf el subjecte de la primera oració és los etarras. I en el tercer paràgraf el subjecte de la subordinada de la primera oració és ETA. Després torna a sortir ETA com a subjecte de la subordinada de la segona oració.

Hi ha, doncs, un diferent tractament de l'autoria a les dues notícies d'EM. En una es presenten dues hipòtesis sense que el periodista es decanti per cap de les dues, mentre que en l’altra el periodista insisteix a atribuir l’autoria dels atemptats a ETA.

2.2 La portada

Veiem el titular de la portada i el peu de foto que acompanyava la foto de portada.

El primer element és el titular de la portada: "Más de 130 muertos en la mayor masacre terrorista de nuestra Historia". No hi ha, doncs, cap referència a l'autoria de l'atemptat. El titular de la portada, doncs no atribueix l'atemptat a ETA.

L'altre element a remarcar és el peu de foto de la portada: "Miembros de los equipos sanitarios tapan en la estación de Atocha (Madrid) el cadáver de uno de los pasajeros del cercanías de RENFE en el que hoy explosionaron dos artefactos supuestamente de ETA." Ara s'atribueix l'autoria dels atemptats a ETA, però es relativitza amb l’ús de l'adverbi supuestamente. Per tant, hi ha la possibilitat, com a mínim teòrica, que no l'autor no sigui ETA. Segurament, però, es tracta més d'un ús rutinari de la presumpció d’innocència que no pas d'un ús discursiu.

2.3 L’article d’opinió

Casimiro García-Abadillo publica un article d'opinió titulat "Madrid, tolerancia cero" a la pàgina 4. Tot l'article es construeix sobre la certesa que ETA és l'autora dels atemptats:

Lo que ha hecho ETA hoy no sólo no tiene justificación alguna (ninguno de sus atentados la tiene), sino que sitúa a la banda en el rincón más macabro de la historia. La masacre de Madrid es nuestro Guernica y la legión Condor está formada ahora por un pequeño grupo de fanáticos que seguramente en estos momentos estará celebrando con txiquitos su hazaña asesina.

[..]

En Madrid se respiraba ayer el mismo clima apocalíptico y terriblemente humano que se vivió en Nueva Cork aquel 11 de septiembre en el que Al Qaeda se regodeó destrozando las torres gemelas como símbolo del capitalismo. ETA ha sido más modesta: han puesto sus bombas en trenes llenos de trabajadores. Ni siquiera en la infamia han sido capaces de buscar un símbolo para justificarse. Eso sí, han batido su récord de muertos y eso les debe parecer suficiente.

Para que lo ocurrido no quede en el olvido, los partidos, el gobierno que se formará después del día 14, y que ya ha quedado marcado para siempre por la sangre derramada en Madrid, deben dejar claro a quien corresponda que no hay lugar para la esperanza de los que quieren negociar con los asesinos. Que no se puede siquiera sugerir la idea de que hablando con los terroristas se puede conseguir la paz.

Com es pot veure, les tres citacions donen per fet que ha estat ETA qui ha comès els atemptats. En la primera, apareix ETA com a subjecte de l'oració i, posteriorment, es comenta que els qui han comès l'atemptat (o gent relacionada) deuen estar prenent uns txiquitos [sic], referència que al·ludeix a l'origen basc dels suposats autors de la massacre (o gent relacionada). En la segona, apareix ETA com a subjecte de la segona oració. I, a la tercera, l'editorial comenta que no hi ha lloc a la negociació política ("quieren negociar con los asesinos") i que la pau no s'aconsegueix parlant amb els "terroristes"("la idea de que hablando con los terroristas no se puede conseguir la paz"), idees que només tenen sentit si amb qui s'ha de negociar o parlar és ETA.

2.4 Editorial

Tot seguit analitzarem com es construeix l'editorial d'EM.

En el tercer paràgraf EM escriu:

Aunque esta misma mañana algunos medios internacionales especulaban con el integrismo islámico y Arnaldo Otegi aseguraba que ETA no ha tenido nada que ver en la acción, todos los elementos circunstanciales apuntan a su autoría. De hecho, fue la banda terrorista vasca quien ya hace unos días pretendió atentar en Madrid durante la campaña y la secuencia de acontecimientos desde su fracaso de entonces recuerda trágicamente lo ocurrido cuando el éxito policial por la liberación de Ortega Lara tuvo como reacción el cruel e improvisado asesinato de Miguel Ángel Blanco. Si aquello supuso un salto cualitativo, esto habría que interpretarlo de la misma manera.

A l'oració subordinada l'editorial es fa ressò de dues informacions que desvinculen ETA de l'atemptat. A l'oració principal, però, es manté que és ETA de manera taxativa: "todos los elementos circunstanciales apuntan a su autoría [de ETA]". L'editorial aporta dos arguments: la furgoneta carregada d’explosius que va interceptar la policia espanyola a la província de Conca i la reacció d'ETA de matar Miguel Ángel Blanco després de l'alliberament d'Ortega Lara.

Posteriorment, s’al·ludeix a ETA implícitament:

Por eso, lo primero que hay que subrayar es la desproporción entre el infinito daño que van a causar estas muertes y el rédito político que van obtener los criminales, que va a ser nulo.

La referència al rédito políticoi al seu resultat, "que va a ser nulo", implica que ETA és l'autora dels atemptats.

Més endavant, l'editorial comenta que és el primer atemptat indiscriminat contra la població civil en tota la història d'ETA:

En todo caso, se trata de un crimen abyecto y repugnante tanto por su intencionalidad como por sus consecuencias. Desde el primero de los punto de vista, estaríamos ante la primera vez en sus casi 40 años de existencia que la banda terrorista habría llevado a cabo una matanza indiscriminada contra la población civil. ETA siempre se había jactado de focalizar sus acciones sangrantes en militares, agentes del orden, jueces, concejales, periodistas y objetivos señalados de antemano. Incluso cuando la banda colocó la bomba en el Hipercor de Barcelona fabricó la falsa coartada moral de avisar unos minutos antes.

A continuació, l'editorial assenyala que ETA ha buscat el màxim de morts i, a més, de morts de treballadors:

Esta vez ha sido diferente. La única finalidad de estas bombas era provocar el mayor daño posible. No cabe imaginar mayor perversidad que colocar estos artefactos en unos vagones de tren, que, por su estructura, amplifican la onda expansiva. Y ello por no mencionar la modesta condición de la mayoría de las víctimas, obligadas a madrugar para acudir a sus puestos de trabajo en un ferrocarril de cercanías.

Arribats en aquest punt, l'editorial pren un altre to:

Al margen de su repercusión en la votación del domingo, un atentado tan inhumano y monstruoso no se puede saldar sin la exigencia de responsabilidades políticas a quienes han contribuido a hacer el juego a la banda o a crear unas condiciones favorables para esta masacre.

[...]

Es claro que los principales responsables de esta masacre son quienes han puesto las bombas. Pero -debemos insistir en ello cuanto sea preciso- hay partidos y dirigentes políticos que justifican las acciones de la banda terrorista, ayudan a crear unas condiciones favorables a su existencia o simplemente la legitiman con una negociación política.

Com es pot veure, l’editorial deixa de parlar d'ETA i passa a centrar-se en les responsabilitats de Batasuna però va més enllà: acusa els qui "ayudan de crear unas condiciones favorables"per a ETA o els qui "legitiman [ETA] con una negociación política".

A partir d'aquest moment, l'editorial centra la seva atenció en dos objectius: la responsabilitat de Carod i la retirada del pla Ibarretxe.

A continuació reproduïm els dos fragments sense cap comentari:

La responsabilidad de Carod

El macroatentado de esta mañana suscita de nuevo las responsabilidades políticas de Carod-Rovira, el líder de ERC, que se entrevistó con ETA hace dos meses. La consecuencia de aquella entrevista, fueran cuales fueran las intenciones de Carod-Rovira, terminaron siendo una tregua de la banda en Cataluña, que el dirigente de ERC ya había pedido en anteriores ocasiones.

No es, por tanto, aventurado interpretar que ETA ha pretendido subrayar una magnanimidad hacia Cataluña con este terrible atentado contra los ciudadanos madrileños. Si la banda no hubiese vuelto a actuar, de poco o nada valdría su gesto en Cataluña, que quedaría realzado por su ferocidad en Madrid, representación mítica del centralismo opresor, según el discurso nacionalista.

Carod-Rovira jamás ha pedido disculpas ni se ha arrepentido de sus contactos con ETA. Por el contrario, los ha justificado. Esta misma mañana ha incurrido en el disparate de apelar a la negociación con los cadáveres aún calientes. Sus gravísimos errores exigen que, si todavía conserva un mínimo de decencia moral, presente hoy mismo su renuncia a seguir en la vida política. Debería abandonar su cargo en el partido y retirar su nombre de la lista de ERC en las elecciones del domingo.

Si Carod-Rovira no se va y sigue fingiendo que no ha pasado nada, Rodríguez Zapatero debe exigir a Maragall la inmediata ruptura del Gobierno tripartito. No es posible que el PSOE sea una alternativa creíble si mantiene vínculos políticos con un partido que negocia con ETA. Es especialmente incomprensible que la Fiscalía no haya solicitado la comparecencia de Carod-Rovira ante la Audiencia Nacional para explicar sus contactos con ETA. Hoy mismo debería ser citado a declarar.

Ibarretxe debe retirar su plan

Siguiendo en el terreno de las responsabilidades políticas, el lehendakari Ibarretxe condenó el atentado de forma contundente, pero esa repulsa se quedará en un cascarón vacío si el jefe del Gobierno vasco no retira el plan que impulsa y lleva su nombre. El plan Ibarretxe no sólo enfrenta a la población vasca y acrecienta la exclusión de los no nacionalistas sino que plantea objetivos coincidentes a los de la banda, que de hecho está prestando un apoyo tácito a su tramitación en el Parlamento vasco.

Ibarretxe debe aparcar su plan mientras ETA siga interviniendo en la política vasca y apoyando con sus bombas la escisión de Euskadi del resto del Estado. Nadie podría entender fuera del País Vasco que el Parlamento de Vitoria aprobara este plan con los votos de Batasuna, partido cuyos dirigentes siguen exaltando las acciones de ETA pese a haber sido ilegalizado por el Supremo.

Val a dir que és l'únic diari amb edició especial que fa referència a Carod o al pla Ibarretxe.

Finalment, l'editorial acaba amb el paràgraf següent:

Hay muchas cosas que PSOE i PP pueden hacer. En primer lugar, seguir con las reformas del Código Penal, iniciadas esta legislatura, sin descartar un nuevo endurecimiento de los castigos contra los terroristas. También está la vía de otras iniciativas legales para cambiar esa dinámica hacia la desintegración del Estado. Todos debemos cerrar filas ante este desafío que debe ser respondido –desde la serenidad y la firmeza- con todos los medios que a su disposición tiene un Estado de Derecho.

En resum, l'editorial d’EM es construeix sobre la certesa que ETA és l'autora dels atemptats de Madrid.

3. El Periódico de Catalunya

Tot seguit analitzarem una notícia, el titular de la portada, un article d'opinió i l'editorial d'EPC.

3.1 El cos d'una notícia

Pel que fa a l'autoria dels atemptats, hi ha una notícia que hi fa referència. Es tracta de la titulada "El mayor golpe terrorista de Europa mata a 173 personas en Madrid".

Cal remarcar que en tota la notícia no s'estableix l'autoria d’ETA, fet que no lliga amb el titular de portada. A més, el destacat dret de la notícia afirma que "El gobierno acusa a ETA y califica de "miserable"el rumor de que los autores podían ser islamistas". El destacat no assumeix que ETA sigui l'autora dels atemptats, sinó que qui fa l'afirmació de l'autoria és el govern espanyol. A més, el destacat es fa ressò de la possibilitat que l'atemptat hagi estat obra d'"islamistas". Però anem al cos de la notícia.

En els tres primers paràgraf la periodista fa referència al terrorismo y los terroristas. Cap al·lusió explícita, doncs, a ETA.

Més endavant, la periodista escriu:

Fuentes del Gobierno atribuyeron la autoría del atentado a ETA. El ministro del Interior, Ángel Acebes, compareció a las 13.30 horas para atribuir "inequívocamente"el atentado a ETA, que según su testimonio “buscaba una masacre desde hace tiempo” en Madrid. El ministro recordó que hace sólo 10 días fue desarticulado en Cañaveras, provincia de Cuenca, un comando que transportaba en una furgoneta 536 kilos de explosivos con destino a Madrid o sus alrededores.

Tot el paràgraf es construeix a partir de les declaracions del ministre espanyol o de les fonts del govern espanyol, però la periodista no assumeix l'autoria d'ETA: "fuentes del Gobierno atribuyeron", Ángel Acebes compareix "para atribuir", "según su testimonio"i "El ministro recordó".

També ens trobem la citació següent:

Acebes trató de atajar con contundencia las informaciones que a media mañana apuntaban la “posibilidad de que una organización terrorista islámica” estuviera detrás de la mayor masacre sufrida en atentado en España. El ministro calificó de “intoxicación miserable” esa versión.

En aquesta citació cal remarcar que el rumor del destacat sobre la possible autoria "islamista" ara es converteix en informaciones. Sens dubte, tenen més categoria de notícia “las informaciones” que no pas "el rumor". La periodista, doncs, ha recollit dues versions sobre l'autoria dels atemptats: l'autoria dels atemptats que el govern espanyol atribueix a ETA i la possibilitat que ETA no en sigui l'autora.

Seguidament la periodista ofereix la versió de l'Audiencia Nacional espanyola:

Fuentes de la Audiencia Nacional abonan la tesis del Gobierno y recuerdan que la banda ya había intentado masacres de esta magnitud la pasada Navidad, también en redes ferroviarias. Otras fuentes de la propia Audiencia, sin embargo, se inclinan por la tesis del terror islamista.

Com es pot veure, tampoc no es tracta d'una única autoria: torna a aparèixer el dubte sobre l'autoria dels atemptats. Unes fonts s'inclinen per ETA i d'altres pel "terror islamista".

Ben avançat l'article, la periodista dóna veu a fonts de la seguretat de l'estat espanyol:

DUDAS DE LA POLICÍA También fuentes de la seguridad del Estado consultadas por este diario expresaron inicialmente sin dudas de que ETA esté detrás de la masacre, ya que no hubo ningún tipo de aviso previo de los terroristas. La banda vasca acostumbra a alertar a través de un medio de comunicación vasco o entidades como la Cruz Roja cuando coloca una bomba, aunque en muchas ocasiones el aviso previo persiga matara a los artificieros de la policía. La falta de reivindicación inmediata del atentado alimenta las dudas de la policía sobre la posible autoría de ETA.

La periodista, doncs, torna a oferir fonts que dubten de l'autoria d'ETA, que, a més, són destacades en un petit titular en negreta.

A continuació, dóna la veu a Arnaldo Otegi, que nega que ETA en sigui l'autora:

A ese dato de ausencia de aviso se aferró Arnaldo Otegi, líder de la ilegalizada Batasuna, para descartar en primera instancia la autoría de la banda terrorista. "ETA, a lo largo de su historia, siempre ha avisado de la colocación de explosivos", alertó el dirigente abertzale. Fuentes políticas vascas estiman que Otegi se habría visto obligado a poner en duda o a negar la autoría de ETA para evitar tener que condenar la horrible matanza de esta mañana.

Cal matisar, però, l'última oració. Otegi, en una roda de premsa celebrada a Sant Sebastià, va rebutjar els atemptats. La periodista ben segurament fa referència a les paraules d'Otegi pronunciades al llarg d'una entrevista a una ràdio basca a primera hora del matí.

Tot seguit, ve la part més interessant de la notícia ja que hi apareix una dada nova, de la qual EPC és l'únic diari que es fa ressò:

Sin embargo, fuentes del grupo de información de la Policía Nacional han apuntado a este diario que alrededor del mediodía la policía localizó una furgoneta blanca Renault Kangoo en la calle del Infantado de la localidad madrileña de Alcalá de Henares, muy próxima a la estación de cercanías de RENFE. Varias personas aseguraron a la policía que tres individuos encapuchados salieron de esta furgoneta sobre las siete de la mañana y entraron en la estación de cercanías. Fuentes policiales han explicado que trabajan en la búsqueda de huellas en el vehículo, que no mostraba ningún indicio evidente de haber transportado explosivos.

La Kangoo había sido robada hace 10 días en el barrio madrileño de Tetuán, en el que reside un elevado número de inmigrantes musulmanes. Este dato, junto a la brutalidad del atentado y el hecho de que Madrid hubiera sido señalado como objetivo del terrorismo islámico a raíz del apoyo español a la guerra de Irak, conduce a las fuerzas de seguridad a evitar atribuir con total seguridad a ETA el atentado. A cierre de esta edición, la unidad de información antiterrorista de la policía mantenía abierta la línea de investigación de su equipo especializado en organizaciones terroristas islámicas.

Aquests fragments de la notícia són rellevants perquè assenyalen que la possible autora dels atemptats és una de les organizaciones terroristas islámicas, sobretot després que la policia hagi trobat una furgoneta que podria tenir a veure amb els atemptats. També assenyala tres motius pels quals el grup d’informació de la Policía Nacional no té la "total seguridad" que ETA sigui l'autora dels atemptats.

En conclusió, la notícia d'EPC aporta informacions noves i en cap moment la periodista no atribueix l'autoria dels atemptats a ETA. Només algunes fonts atribueixen l'autoria a ETA i en dos casos es contrasta amb altres fonts que en dubten.

3.2 Titular de la portada

El titular de portada és prou explícit, "L'11-M d’ETA", en lletres de grans dimensions. El titular, doncs, estableix d'una manera taxativa l'autoria d'ETA i compara els atemptats de Madrid amb els de l'11-S a Nova York i Washington.

3.3 Articles d’opinió

Luis Antonio de Villena escriu un article d'opinió titulat "El total absurdo"que elabora un discurs a partir de la pressuposició que ETA és l'autora dels atemptats. És interessant de remarcar que aquest article no lliga amb la notícia comentada anteriorment.

Tot seguit ens limitarem a aportar els fragments de l'article que fan referència a l'autoria dels atemptats ja que la rotunditat de les afirmacions estalvia qualsevol anàlisi:

¿Es este horror la esperada incursión de ETA en la campaña electoral? ¿Esta brutalidad falta de cualquier razón? El principal problema del País Vasco (y por eso de España) es ETA. Nadie está de rodillas ni es esclavo –como quisiera ETA- en el País Vasco. ¿Aceptaría ETA la barbaridad de querer crear lo que no existe, para hacer verdad lo que no es verdad? Este ha sido el camino locamente nacionalista de ETA: intentar crear en el País Vasco la opresión que ya no existe, quiera cada cual el camino que quiera. ETA debe verse muy mal para intentar esta vía desesperada y al parecer abandonada desde Hipercor: Atentar indiscriminadamente contra la población civil, Parecía que (hasta ellos) después de aquel crimen en Barcelona, se habían dado cuenta del tremendo error. Se ha hablado de Al Qaeda, Otegi ha tratado de desvincular a ETA de un disparate tan inmenso, pero tampoco podemos olvidar todos los signos que avisaban de algo grave.

¿Es un sector radical de ETA el que, echándose más al monte, ya en locura pura, ha tomado el disparate por su mano? Si es ETA la autora de esta masacre habría perdido definitivamente, porque en una sinrazón- -que dañará algo a cualquier nacionalismo- habrían matado también el diálogo. ETA ha perjudicado al País Vasco, a Catalunya, a Madrid, a España, y a quienes vanamente se aferraban a la necesidad de la comunicación. Pero ETA ha culpabilizado, además, a esas ya más de 170 víctimas mortales computadas. El terrorismo queda desnudo en todo su horror. Pero algo así (tan salvaje, tan brutal, tan sanguinario) no puede ni debe beneficiar políticamente a nadie. Debe perjudicar a los amigos de ETA, que son muy pocos.

[...]

Pero es que las matanzas de inocentes son más matanzas todavía. Y es bueno en estos momentos recordar a todos los inocentes, de tantas partes del mundo. Pero volvamos a la situación española. ¿Qué busca ETA que no va a conseguir? ¿Imitar a Al Qaeda? ¿Meter al nacionalismo –que la niega- en una dinámica puramente desquiciada? El País Vasco no es víctima sino de políticas equivocadas. Víctima de ETA. El terrorismo indiscriminado deja abolida la humanidad. [...] ETA ha vuelto a matar (más salvajemente que nunca) para nada. O así debe ser, pese a la contenida ira lógica. La masacre –hay que volver a recordarlo- no es política. Sino la total negación de la política. […] ETA –creo- ha disparado su último y nefasto cartucho. ¿Quién creerá ahora a ETA? ¿Quién querrá atenderla, entenderla.

[...]

A ETA ya no hay nada que decirle. (Hace mucho tiempo que nada había que decirle). Un grupo cruel, salvaje e ilógico, que predica una opresión que no existe, sólo debe desaparecer. Y para ello es necesario que todos sigamos siendo (en las elecciones) tolerantes, razonadores, plurales y libres. ETA lo ha perdido todo.

3.4 Editorial

L’editorial d'EPC es titula "Nada será igual"i comença així:

El horror puede hoy con las palabras de condena. El atentado terrorista más salvaje y cruento de la historia de Europa nos ha golpeado en la carne de casi dos centenares de madrileños muertos. Todos los españoles, con el ánimo destrozado, nos sentimos heridos, atacados y humillados por lo sucedido. También nos sentimos hermanados y solidarios sin límites con las víctimas. Los catalanes, que nunca podremos olvidar ni perdonar el atentado de Hipercor, sabemos de lo que estamos hablando.

Tot i l'al·lusió a l’atemptat de l'Hipercor, no apareix cap referència a ETA en el sentit d'adjudicar-li l'autoria dels atemptats a Madrid.

Al segon paràgraf, s'hi afirma:

El atentado múltiple de Madrid, como sucedió con el 11-S en Estados Unidos, es un salto cualitativo, por su magnitud y su perversidad. Esperamos que nada será igual a partir de hoy. Ni las formas de lucha contra el terrorismo, ni la respuesta política de los partidos demócratas. Ni, ojalá, la de los pocos, cada vez menos, que excusan, justifican, colaboran o miran hacia otro lado ante la actividad criminal de los asesinos.

En aquest paràgraf apareixen al·lusions indirectes a ETA. D'una banda, l’al·lusió als partidos demócratas i, d'altra, el sintagmes el terrorismo i actividad criminal de los asesinos només tenen sentit si es refereixen a ETA.

El tercer paràgraf és el següent:

El estupor de los primeros momentos da paso a la indignación y la rabia. Ninguna otra reacción humana es comprensible ante tamaña carnicería. Pero, por difícil que sea, la serenidad se debe imponer a los deseos de venganza. Los primeros obligados a ello son nuestros representantes políticos. Hoy, más que nunca, debe imperar en ellos el sentido de Estado. Hoy, más que nunca, es necesaria la unidad democrática, la renuncia a utilizar políticamente el dolor contra nadie más que contra los asesinos, los enemigos comunes y únicos de todos nosotros. No basta con la templanza en las declaraciones de condena, ni con que el juego limpio impere en las horas de luto, en las que quedan de una campaña electoral que el terrorismo ha decidido cancelar. No hay excusas parra no reeditar de nuevo un pacto antiterrorista sin exclusiones entre todos los demócratas, en el que el único objetivo político hasta el fin de la violencia no sea otro que la desaparición de ETA.

Fins ara l'estructura del discurs ha estat que en el primer paràgraf no s'al·ludeix a ETA, en el segon s'hi al·ludeix de manera implícita i en el tercer s'hi al·ludeix de manera explícita. En el tercer paràgraf apareix el mot ETA. Abans de l'aparició del mot ETA, que és la darrera paraula del paràgraf hi ha diverses referències implícites: la unitat democràtica, la renúncia a utilitzar políticament el dolor llevat de contra els enemics comuns i la reedició d’un nou pacte antiterrorista sense exclusions.

En el quart paràgraf, ETA apareix com a subjecte de la primera oració:

En sus últimos meses de acorralamiento policial, ETA ya había intentado alguna acción de salvajismo con niveles inéditos. Finalmente lo ha logrado. Es inimaginable que tras tanto dolor acumulado, tras el goteo de víctimas inocentes, tras el impacto que supusieron matanzas como las de Hipercor o Vic, tras la vuelta de tuerca que supuso la crueldad refinada de la muerte de Miguel Ángel Blanco, aún quede alguien que no sienta vergüenza de contemporizar o colaborar políticamente con los asesinos. Hoy aún debería ser más difícil. Debería estar más próxima la extinción de ETA por el rechazo social y político de toda la sociedad vasca y española.

Com es pot veure, en aquest paràgraf ETA és una referència constant.

A continuació, reproduïm el cinquè i darrer paràgraf:

Hoy, y en los próximos días, todos tendremos la oportunidad de demostrar que realmente sentimos como propio el dolor de quienes han sido víctimas de esta locura terrorista, y de demostrar la fría y serena determinación de poner fin a la actividad de quienes se escudan cobardemente en el anonimato para llevar el terror a toda España. Toda la sociedad debe su unidad sin fisuras, su rechazo sin vacilaciones a los asesinos. La voz de todos los ciudadanos se ha de hacer oír así. Contra el fascismo de las pistolas, unidad y participación activa en todos los resortes de esta democracia que no nos dejaremos arrebatar: en las calles, en todos los foros de debate, en las urnas este domingo y en el Parlamento siempre.

Novament ETA és el centre del discurs. D'una banda, l'oració subordinada "para llevar el terror a toda España" només té sentit si qui porta la por és ETA (en aquest sentit és importantíssim la utilització del determinant toda). D'altra banda, el sintagma esta democracia es refereix implícitament a la democràcia espanyola.

Així doncs, el discurs de l'editorial d'EPC es construeix a partir de la certesa que l’autora dels atemptats de Madrid és ETA.

4. Conclusió

La conclusió més evident és el diferent tractament de l’'utoria dels atemptats a les notícies o als editorials. A les notícies hi trobem un doble tractament: atribució clara a ETA o la presentació de dues hipótesis (l'etarra i la islamista). Aquest doble tractament el pot fer el mateix diari en dues notícies diferents o dins la mateixa notícia.

El cas de discurs dual més evident és EPC. Així, el discurs de la notícia no lliga amb el discurs de l’editorial. A la notícia en cap moment no s'hi atribueix de manera explícita l'autoria dels atemptats a ETA, sinó que es limita a aportar fonts governamentals que afirmen que ETA n'és l'autora i, a més, aporta fonts que en dubten. En canvi, l'editorial es construeix a partir de la certesa que l'autora dels atemptats és ETA.

Aquesta diferència de discurs entre algunes notícies i els editorials té el seu origen en les trucades efectuades pel president del govern espanyol, José María Aznar, als directors dels principals mèdia per convèncer-los que darrere dels atemptats hi havia ETA. S'ha de reconèixer que ho va aconseguir.