Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
27 de setembre de 2006
 
   
El Periódico de Catalunya: traducció o traïció. El regionalisme ben entès i problemes que genera la traducció automàtica
Contrastant
 

El 25 de setembre de 2006 comparar el mateix article d'anàlisi del partit Barcelona-València que va publicar El Periódico de Catalunya a les seves dues versions va resultar un plaer. Sempre que EPC parla del València hi surt el seu regionalisme ben entès. Aquesta vegada, a més, hi ha una altra qüestió que veurem posteriorment.

Els textos que hem de comparar són els següents:

A pesar de que el partido prometía una buena recompensa. Provisional. Pero buena, sin duda. Con la derrota del Sevilla en el Calderón ante el Atlético, quien ganaba se vestía de líder. El Camp Nou entendió pronto ese mensaje. Como no ganó nadie, todos (incluso el Madrid) pueden presumir de lucir durante una semana la corona del primer clasificado. Pero hay Liga. Claro que sí porque, todo hay que decirlo, el empate del Valencia entra dentro de la lógica. Hace seis años ya que el club levantino no pierde en el estadio azulgrana. Igual Rivaldo, que anda aún por Grecia, se retira y su Rivaldazo permanece como el único triunfo.

Malgrat que el partit prometia una bona recompensa. Provisional. Però bona, sens dubte. Amb la derrota del Sevilla al Calderón contra l'Atlètic, qui guanyava es vestia de líder. El Camp Nou va entendre aviat aquest missatge. Com que no va guanyar ningú, tots (fins i tot el Madrid) poden presumir de lluir durant una setmana la corona del primer classificat. Però hi ha Lliga. Evidentment que sí perquè, tot s'ha de dir, l'empat del València entra dins la lògica. Fa sis anys perquè el club valencià no perd a l'estadi blaugrana. Com Rivaldo, que encara està per Grècia, es retira i la seva Rivaldada continua com l'únic triomf.

El primer que volem comentar, cosa que ja hem fet en d'altres ocasions, és l'expressió sinòmina que es fa servir per no repetir València. En espanyol, trobem que aquesta expressió és club levantino, mentre que, en català, llegim club valencià. Aquest és un cas que permet demostrar que els sinònims no existeixen. És evident que levantino i valencià no volen dir el mateix dins un discurs. Entre altres raons perquè València és el llevant, és a dir, l'est, de Madrid, no pas de Barcelona, de la qual és el sud. Per tant, el discurs fa referència a conceptes geogràfics diferents. Fins avui l'est no és el sud.

A més, aquestes dues paraules demostren que apareixen en dos discursos diferents. Mentre que levantino apareix en un discurs espanyol que té com a centre geogràfic Madrid i la resta del país es mou al seu voltant, valencià apareix en un discurs espanyol (no ens hem d'enganyar) que no té necessàriament Madrid com a centre geogràfic del país. Òbviament, la utilització de valencià és normal en un discurs català.

Però encara hi ha més coses a comentar. En primer lloc, aquests dos fragments demostren que la versió original de l'article és l'espanyola, atès que el més normal si es tractés d'una traducció a partir del català és traduir valencià per valenciano.

A més a més, hi ha dos errors sintàctics. Un consisteix a traduir l'espanyol igual en tant que com, fet que genera una oració agramatical, és a dir, incorrecta. El segon consisteix a traduir ya que com a perquè. Que la traducció és a partir de l'espanyol és òbvia: el traductor automàtic que fa serveix EPC ha confós el ya que que és el resultat de la coincidència d'un adverbi temporal ya i d'una conjunció que amb el ya que que és una locució conjuntiva amb valor causal. Per això el traductor automàtic diu que al ya que espanyol hi correspon un perquè català, també amb valor causal. I, evidentment, la persona que revisa la versió catalana del diari no es va adonar de l'error. Tots dos són uns errors garrafals, volíem dir, majúsculs o fora mida.