Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
Un altre món és possible: On era la Guàrdia Urbana?
Contrastant
   
 

Segons els mitjans de comunicació, la Guàrdia Urbana de Barcelona va comptabilitzar 8.000 manifestants a la manifestació convocada a Barcelona sota el lema Un altre món és possible el dia 24 de juny de 2.001. Aquesta xifra és realment sorprenent. D’una banda, segons aquest organisme hi havia 0,60 manifestants per metre quadrat, cosa que considerem inversemblant pel que hi vam poder observar. D’altra banda, tant xifra de manifestants com la densitat contrasta amb les que ofereix la Guàrdia Urbana de Barcelona a l’hora calcular altres manifestacions.

Per fer veure la incoherència i la manca de rigor de la Guàrdia Urbana de Barcelona no hi ha res de millor que recórrer al mètode comparatiu. En el quadre adjunt hi figuren dues que es van convocar per rebutjar dos atemptats mortals d’ETA i la que motiva aquest escrit. Les tres marxes es poden comparar fàcilment perquè van transcórrer pel carril central del Passeig de Gràcia, que té 17'8 metres d’ample.

 

 

ÀREA

ÚTIL

DENSITAT

SEGONS

CONTRASTANT

DENSITAT [1]

SEGONS G. URBANA

Nombre de manifestants segons

CONTRASTANT

Nombre de manifestants segons GUARDIA URBANA

Manifestació antiETA 
(22 -9-2000)

m2

1,5/ 2

 

 

80.000 / 120.000[2]

Manifestació antiETA (21-12-2000)

m2

2

 

 

150.000

Un altre món és possible (24-6-2001)

m2

1,25/1,50

 

20.381/24.457

8.000

Creiem que el quadre no necessita gaires comentaris. Només esperem que, mentre la Guàrdia Urbana no mostri una certa coherència i rigor en els criteris que usa per mesurar les manifestacions, tant periodistes com ciutadans/ciutadanes apliquin el dubte metòdic respecte de qualsevol xifra que ofereixi aquesta institució pública, que hauria de proporcionar informació fiable i no pas informació esbiaixada o, simplement, falsa.


[1] Aquesta xifra dividint l’àrea que segons els nostres càlculs ocupava la manifestació pel nombre manifestants que segons la Guàrdia Urbana de Barcelona hi havia.

[2] La Guàrdia Urbana va oferir en un primer moment la xifra de 80.000 manifestants i més tard la va augmentar fins a 120.000.