Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
11 de setembre de 2002r
Novetats  
   
Manifestació ¡Por ellos, por todos! ¡........., en mi nombre, no! convocada per l'Asociación de Víctimas del Terrorismo (25 de febrer de 2006)
Contrastant
   
 

Segons el nostre recompte, a la manifestació convocada per l'AVT assistir un mínim de 76.322 manifestants i un màxim de 93.282.

Per ajudar a fer el recompte vam situar dos puntos de control entre dos quarts de sis i dos quarts de set: un a la plaça Doctor Marañón i un altre al carrer Velázquez a l'alçada de Pedro Valdivia. Mentre que per Doctor Marañón van passar una mica de manifestants, pel carrer Velázquez no n'hi va haver cap presència significativa. Més tard, a tres quarts i deu minuts de set, vam situar un altre punt de control a Paseo de Castellana cantonada Alcalá Galiano, molt a prop de la plaça Colón.

El recompte el vam fer a dos quarts de set, quan la cua encara era lluny de la Plaça Colón, però l'esmentat espai ja estava ocupat gent.

Abans de donar les dades, direm que vam trobar la capçalera a l'alçada del Corte Inglés de Serrano (a mig carrer entre Padilla i José Ortega y Gasset). D'altra banda, la cua va arribar a la plaça Colón a les vuit i cinc.

El quadre que es pot elaborar a partir de les dades és el següent:

CARRER AMPLE LLARG ÀREA DENSITAT MANIFESTANTS
República Argentina
450

República Argentina

Juan de la Cierva

7,7
203,9
1.570
1
1.570
15,2
203,9
3.099
2
6.199
7,65
203,9
1.660
1
1.560
Juan de la Cierva- Pablo Aranda
7,7
88
678
1
678
15,2
88
1.338
2
2.675
7,65
88
683
1
683
Pablo Aranda- Oquendo
7,7
87,85
676
0,75
507
15,2
87,85
1.335
2
2.671
7,65
87,85
672
1
672
Oquendo-Pedro Valdivia
7,7
222,1
1.710
0,25
428
18,2
222,1
4.042
1,25
6.063
7,65
222,1
1.699
0,5
850

Pedro Valdivia-

María de Molina

5,2
157,8
821
0,5
410
18,1
157,8
2.856
1,25
3.570
6,95
157,8
1.097
1
1.097

María de Molina-

General Oraa

5,25
176,55
927
1
927
18,65
176,55
3.293
1,5
4.939
4,8
176,55
847
1,5
1.271
General Oraa- Diego de León
5,25
132,05
693
1
693
18,45
132,05
2.436
1,5
3.654
4,8
132,05
634
1,25
792

Diego de León-

Maldonado

5,25
123,6
649
0,5
324
18.45
123,6
2.280
1,5
3.421
4,8
123,6
593
1,5
890

Maldonado-

Juan Bravo

5,35
111,5
597
1
597
18,45
111,5
2.057
1,5
3.086
4,8
111,5
535
1,5
803

Juan Bravo-

Padilla

5,35
150,55
805
1,5
1.208
20,4
150,55
3.071
1,75
5.375
4,8
150,55
723
2
1.445

Padilla- José Ortega y Gasset

 

5,35
140,2
750
1,25
938
20,4
140,2
2.860
1,5
4.290
4,8
140,2
673
2
1.346
José Ortega y Gasset-Don Ramón de la Cruz
4,9
138,5
679
1
679
20,75
138,5
2874
0,25
718
4,55
138.5
630
0,25
158
Don Ramón de la Cruz-Ayala
4,9
158
774
0,75
581
20,75
158
3.279
0,25
820
4,55
158
719
0,25
180
Ayala-Hermosilla
4,9
156
764
0,25
191
20,75
156
3.237
0,1
324
4,55
156
710
0,5
355
Hermosilla-Plaça Colón-Goya
4,9
111,35
546
1,5
818
20,65
111,35
2.299
1
2.299
4,85
111,35
540
2
1.080

En alguns trams, l'amplada de Serrano canvia perquè hi havia cotxes aparcats en un dels carrils. També cal dir que no vam prendre les mesures de la longitud de Serrano carrer a carrer, raó per la qual en fem una projecció quan no en tenim dades. En total, en el carrer Serrano vam comptar 74.285 manifestants.

A més, disposem d'altres dades addicionals:

CARRERS MANIFESTANTS
Plaça Colón entre Joge uUan, centre de la plaça i Serrano a les 18.30
1.450
Gent que baixa pel punt de control de plaça Doctor Marañón
1.000
Gent que va arribar a la plaça Colón per Jorge Juan després de 18.30
1.000
Gent que passa per Alcalà Galiano de 18.55 a 19.25
2.450
Gent que va per Hermosilla i Marqués de Zurguena
200
Gent situada a la plaça Colón a la part de Serrano (entre Cleofás i la cantonada)
1.123
Gent que arriba a la plaça Colón per Castellana entre 18.30 i 18.55
1.000
Gent situada a Goya fins a Jardín Serrano
2.394

En total, doncs, tenim que el nombree base és 84.802 persones.

Si hi apliquem fórmula de propagació d'errors, obtenim que hi va haver un mínim de 76.322manifestants i un màxim de 93.282.