Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
Constitució i "allò"
Ramon Barnils
   
 

Segons La Vanguardia, el candidat a governar Espanya, Almunia, va dir literalment, i en un acte preelectoral en què de sis-centes cadires dues-centes eren buides, que "cada espanyol té dret a parlar en la llengua que s'estimi més, sense veure's coartat o
sotmès per ningú pel fet de parlar en català, en euskera, en gallec o en allò que vulgui".

En canvi la constitució espanyola diu a l'article 3: "1. El castellà és la llengua espanyola oficial de l'estat. Tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret d'usar-la. 2. Les altres llengües espanyoles seran també oficials a les respectives comunitats autònomes d'acord amb els seus estatuts."

Enllà del mal gust de dir-ne "allò", de la seva llengua, Almunia no se sap la constitució. Lògic, ben mirat: no és per a ells, sinó per a nosaltres. Ells en tenen prou amb l'article 8: "Les forces armades (...) tenen com a missió defensar la integritat territorial d'Espanya''. La resta, llenga.