Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
Acabarem sabent-ho
Ramon Barnils
   
 

Entre les "exigències" que diuen que CiU farà a Madrid per renovar-li el suport un cop s'hagi acabat la present etapa -quina?-, hi ha la pesca marítima, la Prestació Social Substitutòria, les autopistes A-2 i A-7, els aeroports, els rius, l'Inserso, les nissagues dels gossos, l'arxiu a Salamanca, el museu de Tarragona, l'Arxiu de la Corona d'Aragó, el monestir de Sant Cugat del Vallès i d'altres monuments històrico-artístics, el Cadastre, la supervisió dels bancs i establiments financers "de" Catalunya, les beques d'ensenyament, els programes d'investigació, el salvament marítim, els paradors de turisme, el servei meteorològic, els port, els trens de rodalia de Renfe, les carreteres de l'estat, la Seguretat Social, les mútues, la inspecció de treball i de seguretat social, la promoció pública de l'habitatge, l'assistència social, la seguretat privada, el control dels abocaments al mar...

Així, fins ara, què teníem?