Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
Bans
Ramon Barnils
   
 

Feia anys, més de vint, que no ho vèiem: amb motiu de l'assassinat d'un regidor del Pp a Ermua, s'han repartit circulars oficials a tots els ajuntaments de Catalunya. Hem tingut a les nostres mans les trameses per dues entitats oficials, una Diputació i una de les dues organitzacions oficials d'ajuntaments del Principat. A diferència de les de la dictadura, no eren d'inserció obligatòria, ni comminaven a res, Déu nos en guard, vivim en democràcia. Es limitaven a ser d'urgència i de despatx prioritari, i parlaven de fer concentracions poble per poble a la mateixa hora. I anunciaven que ja hi havia hagut contactes amb l'Església Catòlica perquè toquessin les campanes també de cada poble. S'hi afegia un model de ban municipal per facilitar-ne la redacció als batlles. L'única cosa que no hem sabut és quin percentatge de batlles van fer seu el ban, i els missatges subliminals suggerits, sense tocar-hi ni una coma.