Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
ç
 © Magma3
 
15 de gener de 2005
Novetats  
   
Amagar El Carmel
Alfons Quintà
  Avui, 10 de gener de 2005
   
 


M'arriba a les mans un document procedent de la secretaria de Comunicació de la Presidència de la Generalitat.

Porta el nom confusionari i improcedent de protocol. No són normes d'etiqueta en actes oficials, ni acords internacionals, sinó una decisió arbitrària de control de la llibertat d'informació.

Atribuint-se l'empara del "respecte a la intimitat de les persones afectades" (pel drama del Carmel), decideix que "les reunions informatives als veïns convocades per l'administració es desenvoluparan sense la presència dels representants dels mitjans de comunicació".

Afegeix: "De tota manera, al començament de la sessió, durant dos minuts, els periodistes podran prendre fotografies i enregistrar imatges i so ambient dins de la sala de reunions (mut). Al començament de la reunió, els representants de l'administració informaran els veïns presents d'aquest criteri d'aplicació general. Un cop transcorreguts els dos minuts, els periodistes seran convidats a abandonar la sala pels representants de l'administració".

A continuació afirma que els representants de l'administració oferiran, com bé els sembli, el seu criteri de la reunió.

Ara bé, el pretès protocol afegeix una altra perla: "Quant als veïns afectats, l'atenció als mitjans de comunicació abans o després de la reunió és una decisió que els correspon de manera personal i intransferible. L'administració pot informar els ciutadans del seu dret a atendre o a rebutjar les sol·licituds dels mitjans de comunicació en exercici del seu dret a la intimitat i a la privadesa".

També afirma que la presència dels mitjans de comunicació en els hotels on s'allotgen els damnificats del Carmel "ha de comptar amb el consentiment explícit o implícit dels responsables dels establiments i dels veïns que s'hi allotgen".

Ahir també van ser enviades notes a periodistes en què s'indicava que es donava l'exclusivitat d'imatges del lloc afectat a agències informatives, i això quan es considerés d'interès.

Sembla que es pretenia que el pretès protocol fos acceptat per associacions corporatives de periodistes. Per l'ús constant i únic del mot "administració" tindria -per descomptat- l'acord de l'Ajuntament. O sigui que Déu els cria i ells protocol·litzen, en contra del dret dels afectats a informar i el dels periodistes a dur a terme la seva feina. Quan encara romanen moltes incògnites respecte a les responsabilitats, sembla que per a alguns és prioritari amagar fins i tot la realitat fàctica més elemental.